TISKOVÁ ZPRÁVA k situaci v magistrátní koalici

Situace kolem náměstkyně Bc. Jany Bohuňkové a Klubu pro 3 generace a je pouze zástupný problém, který odvádí pozornost od podstatných věcí v našem městě

Ve středu 8. 4. 2015 ráno primátor města Ing. Josef Zikmund uvedl, „že soukromé aktivity Bohuňkové nebude komentovat“.

Odpoledne ve stejný den vyjádření změnil a to následovně: „Klub ANO se usnesl, že vyzve lídra koaličního partnera PRO! Ústí pana Martina Hausenblase, aby řešil kompetentnost náměstkyně odpovědné za školství a sociální věci,“ konstatuje Josef Zikmund.

PRO! Ústí se přitom ke stejnému požadavku ANO jasně vyjádřilo už 1. 4. 2015 (http://www.pro-usti.cz/tiskova-zprava-za-namestkyni-bc-janou-bohunkovou-jednoznacne-stojime/) a na svém stanovisku nehodlá nic měnit. Náměstkyně Bc. Jana Bohuňková přesto nabídla svoji rezignaci a to zejména proto, aby neohrozila koalici. Své osobní pochybení uznala již před časem, omluvila se, dotaci vrátila a dlužný nájem uhradila.

„Ztrácím už přehled, jaký je aktuální požadavek ANO. Nestálé postoje našeho koaličního partnera v nás nahlodávají důvěru, jakou bychom v tak důležitém svazku očekávali.“ Uvedl k požadavkům Martin Krsek, zastupitel PRO! Ústí.
Opakovaně tu padlo slovo nekompetence, ale v práci Jany Bohuňkové pro město ANO žádnou konkrétní výtku nepředložilo. Můžeme tedy pouze zopakovat, že Bc. Jana Bohuňková je pro výkon funkce náměstkyně zcela kompetentní. Aktuální doklad pro toto stanovisko můžeme doložit včera Radou města schválený projekt Agentury pro sociální začleňování, který ve svém důsledku přinese do Ústí nad Labem v následujících letech až 200 milionů Kč a umožní kvalitativní změnu našeho města v oblasti chudoby, drog či školství. Případná ztráta Bc. Jany Bohuňkové celý tento projekt i řadu dalších ohrozí na existenci, jelikož v rámci koalice nevidíme žádnou adekvátní náhradu pro gesci školství a sociálních věcí.

PRO! Ústí se tímto důrazně ohrazuje proti tlaku na rezignaci Bc. Jany Bohuňkové. Celou situaci vyhodnocuje jako nedorozumění, které je způsobeno přetrvávající neexistencí koaličního zastupitelského klubu ANO & PRO! Ústí, na jehož půdě by měla probíhat přirozená komunikace mezi všemi zastupiteli koalice. Nekomunikací vzniká prostor přesně pro podobné pseudokauzy, domněnky a nedorozumění. Důsledkem nekomunikace je pak nejednotnost hlasování na předchozím jednání zastupitelstva města, kterého si nešlo nepovšimnout.

S ohledem na velmi složitou finanční situaci města je politicky neprofesionální věnovat další pozornost podobným banálním a zejména osobním kauzám, které pouze blokují koalici v práci. PRO! Ústí požádalo o další jednání s koaličním partnerem, které je naplánováno na pondělí 13. 4. 2015. Zásadní je nastavení kvalitní komunikace v rámci koalice tak, aby nás podobné situace již dále neoslabovaly.