Tisková zpráva k regulaci hazardu

Tisková zpráva k regulaci hazardu

PRO! Ústí vyzvalo primátorku, aby vedení města projednalo návrhy vyhlášek k regulaci hazardu, jejichž vypracování měl na starosti bývalý náměstek primátora Martin Hausenblas. Zároveň požádalo o zařazení bodu k projednání vyhlášek do programu zářijového zastupitelstva města.

„Dvě verze vyhlášek jsou kompletně připravené, stačí si vybrat. Nyní bychom rádi tyto návrhy podrobili veřejné diskusi, získali vyjádření obvodů, rady města a ministerstva vnitra. Z pozice zastupitele toto bohužel nejsem schopen garantovat, proto jsme požádali paní Nechybovou coby statutárního zástupce města, aby tento proces zabezpečila.“

Návrhy jsou pro odbornou i laickou veřejnost dostupné na webových stránkách pro-usti.cz, jakékoliv komentáře vítáme.