Střekovský úřad kvůli starostovi neplatí včas faktury

Notorickým neplatičem se stává městský úřad na Střekově. A může za to starosta Miroslav Štráchal, který své kompetence nesmyslně přehazuje na zastupitelstvo a žádá po něm schválení každé úřední maličkosti včetně mnoha faktur, kterým tak hromadně prochází doba splatnosti. Prohlubuje tím paralyzaci městského úřadu.

„Přišel mi program na nadcházející zastupitelstvo, které se bude konat 26. 4. 2016, a nestačím se divit. Zastupitelstvu přeci nepřísluší schvalovat provozní objednávky, které navíc, k mému zděšení, neobsahují základní údaje, jako u koho objednáváme a kolik za to úřad zaplatí. Zrovna tak zastupitelům nepřísluší schvalovat platby zálohových faktur za energie, faktur za nasmlouvané a objednané práce atd. To jsou kompetence starosty a úředníků a neznamená, že když funkci rady dočasně převzalo zastupitelstvo, musí zastupitelé dělat i práci za starostu a úředníky,“ komentoval paradoxní situaci střekovský zastupitel za PRO! Ústí Aleš Smutný.

Starosta svým jednáním připouští skutečnost, že všechny zastupitelstvu předkládané platby jsou tím pádem již po splatnosti. „Vnímám to jako vysoce neetické vůči dodavatelům úřadu. Je to vinou Štráchala a jeho schválností, nikoliv vinou zastupitelstva či zaměstnanců úřadu,“ komentoval stav Smutný. Zastupitelé za PRO! Ústí už dříve avizovali, že jsou připraveni navrhnout na příštím zasedání zastupitelstva odvolání starosty a doufají, že je ostatní kolegové podpoří. „Nese velký díl odpovědnosti na hromadných odchodech zaměstnanců úřadu. On však svou vinu na rozkladu úřadu naopak přičítá úředníkům a také střekovským zastupitelům, místo aby z toho vyvodil osobní odpovědnost,“ dodává Aleš Smutný.