Reakce na situaci v ZOO

Hnutí PRO!Ústí je hluboce znepokojeno vývojem situace v Zoologické zahradě města Ústí nad Labem, jejímž výsledkem je odvolání stávajícího ředitele. 

Mgr. Jiří Bálek byl vybrán v řádném výběrovém řízení nezávislou a odbornou komisí na začátku tohoto roku. Krátce po svém nástupu zjistil celou řadu nedostatků a pochybení, která potvrdila i zpráva nezávislého auditora z kontroly účetnictví za období 1.1.2014-28.2.2015, kterou měli všichni zastupitelé k dispozici. Jednalo se především o absenci mnoha smluv a dalších důležitých dokumentů, nedodržování nebo absenci vnitřních směrnic organizace, pochybné faktury bez detailů o obsahu jejich plnění, vysoké platby za právní nebo veterinární služby atd.. Z těchto závažných důvodů došlo k personálním změnám u dotčených vedoucích zaměstnanců. Několik z těchto zaměstnanců byli členy politických stran, nebo na ně měli úzké vazby. Reakcí na personální změny a vyžadování předpisů a směrnic byly záhadné anonymní dopisy a stížnosti údajně adresované vedení města, přestože autor ani obsah stížnosti nikdy nebyl věrohodně doložen.

Po červnovém puči a změně vlády pak kauza nabrala na obrátkách. Po opět zcela záhadných a neurčitých podnětech anonymních zaměstnanců určila rada města mediátorky paní Tomkovou a Zrníkovou a zavázala se ustavit dozorčí radu ZOO. Základem mediace je hledání smírného a kompromisního řešení sporných otázek nezávislou osobou. Výsledkem této „mediace“ je ale paradoxně vyhazov s výčtem velice pochybných a nedoložených důvodů. Odvolání proběhlo na mimořádném jednání rady města bez jakéhokoliv předchozího jednání či upozornění. Většina uvedených důvodu byla navíc ještě během dne zcela vyvrácena prohlášením managmentu ZOO, který se za odvolaného ředitele postavil. PRO!Ústí považuje takovýto způsob jednání vedení města za zcela nepřijatelný!

Celá kauza je bohužel výsledkem způsobu řízení města po mnoho předchozích let, kdy docházelo k dosazování členů politických stran do různých pozic a funkcí v městských organizacích a společnostech. Tyto pozice pak sloužili jako „trafiky“ či pro vyvádění peněz. Od této praxe jsme během našeho působení ve vedení města zcela upustili ve snaze dosazovat opravdové odborníky. Nyní se systém vrací do starých kolejí, na místa ředitelů jsou dosazování nominanti politických stran (Dopravní podnik), nepohodlní lidé jsou naopak odstraňování (ZOO).

Toto všechno jsou výsledky duhové vlády „19 lidí co se umí dohodnout“. A tato prapodivná dohoda pochopitelně něco stojí. Další splátkou za podporu „koalice“ je tak odstranění nepohodlného ředitele, který se snažil zprůhlednit a narovnat chod ZOO, včetně odhalení záhadných pochybení a toků peněz spojených s provázáním politických stran a městských organizací. A to se některým lidem podílejícím se na současné městské vládě jistě nehodilo.

Tím kdo ponese následky jsou však nakonec obyvatelé města a především samotná Zoologická zahrada, která po letech stagnace začala nabírat nový dech.

Budeme proto požadovat předložení všech důležitých dokumentů a materiálů, na jejichž základě bylo rozhodnutí o odvolání ředitele ZOO učiněno.