PRO! Ústí rozjelo petici proti omezování diskuze politiků s veřejností

„Vládneme, nerušit.“ Tímto arogantním heslem se řídí současné vedení ústecké radnice. Nechce být rušeno ani opozicí, ani občany a omezuje demokratickou diskuzi. Proto letos ořezalo na zákonem stanovené minimum počtu jednání zastupitelstev, a ještě na prvním z nich začátkem ledna odmítlo zařadit bod Různé určený pro diskuzní příspěvky obyvatel města a opozičních zastupitelů. PRO! Ústí se s tím nehodlá smířit, organizuje petiční akci a ve spolupráci s ostatními opozičními stranami chce městskou radu zákonnou cestou donutit svolat častější jednání zastupitelstva.

„PRO! Ústí připraví návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva statutárního města, která zajistí, že bod Různé bude stálým bodem programu jednání. Na podporu tohoto návrhu iniciujeme petici; podepíše-li ji alespoň 0,5 % občanů města, to je 500 lidí, bude zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích povinno návrh skutečně projednat. Více informací o petici a místech, kde ji lze podepsat, naleznou občané na webových stránkách PRO! Ústí,“ vysvětlila připravovaný krok předsedkyně výkonného výboru PRO! Ústí Karolina Žákovská.

Zákon o obcích říká, že zasedání zastupitelstva se musí konat nejméně každé tři měsíce. V naprosté většině měst a obcí se ale pochopitelně zasedá častěji. Ve většině statutárních a větších měst se zastupitelstva scházejí každý měsíc. Zní to celkem logicky, vzhledem k množství témat a problémů, které každé větší město musí a má řešit. V prosinci proto PRO! Ústí předložilo návrh, aby zastupitelstvo města v roce 2017 zasedalo pravidelně každý měsíc, vždy druhou středu v měsíci s pevně daným začátkem ve 14 hodin a pevně zařazeným bodem „Diskuze občanů města Ústí na Labem“ v 16 hodin.

„Vzorem byl obdobně fungující systém v Hradci Králové a jiných statutárních městech. Náš návrh bohužel většina zastupitelů bez diskuze smetla ze stolu a občané tak musejí opět čekat do noci, než na ně přijde po dlouhém jednání řada. Pokud tedy bod různé vedení města vůbec na jednání zařadí. Je to opovrhování demokratickými principy i názory občanů a opozice,“ poznamenal zastupitel za PRO! Ústí Jan Hrouda.

Další možností, jak ostudný stav změnit je společný tlak opozičních zastupitelů. Když jich třetina zažádá o svolání zastupitelstva, musí jim vedení radnice vyhovět. „Už jsme s některými kolegy jednali a jsou z toho také velmi rozladěni, takže připravíme společnou žádost. Navrhneme nejen termín jednání, ale také body do programu,“ doplnil Hrouda.

Vedení města na rok 2017 naplánovalo, vyjma krátkého zasedání začátkem ledna, které se věnovalo pouze financování profesionálního sportu a samotných zastupitelů, pouhopouhé čtyři termíny. Zastupitelé se tak znovu sejdou až začátkem dubna. V Ústí pak většinou jednání zastupitelstva probíhají dlouho do noci anebo je nutné je přerušit a pokračovat v jiný den.

Petici je možné stáhnout na našich stránkách.