Odvolání místostarosty Jiřího Němečka a odstoupení zbytku Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov (MO Střekov)

Jiří-NěmečekNa zasedání zastupitelstva MO Střekov 22.2.2016 byl odvolán těsnou většinou 8 hlasů z 15 členného zastupitelstva Jiří Němeček za PRO! Ústí. Pro odvolání hlasovali 2 členové bývalého ANO (Miroslav Štráchal, Věra Nechybová), 2 členové KSČM (Viktor Malinkovič, Jan Kolman), 2 členové ODS (Miroslava Lazarová, Jiří Laštůvka) a 2 členové ČSSD (Michaela Vaňková, Stanislav Dunaj). Zbytek Rady MO Střekov mimo starosty Miroslava Štráchal se vzdal funkce radních (Eva Outlá – PRO! Ústí, Jiří Železný – bývalé ANO, Petr Bandas – bývalé ANO).

Důvodem pro odvolání místostarosty Jiřího Němečka byl podle Jana Kolmana (KSČM), který navrhl také odvolání radního Jiřího Železného, dysfunkční úřad Městského obvodu. “Je zarážející, že právě ti, kteří se snažili vyvinout tlak na starostu Miroslava Štráchala (který zastupuje tajemníka, neboť už přes rok je úřad bez svého šéfa), aby zamezil dalším odchodům zaměstnanců a vybral nového tajemníka, jsou obviněni z rozkladu úřadu, za které zodpovídá právě tajemník, resp. stávající starosta, vykonávající funkci zaměstnavatele,” uvedla střekovská zastupitelka Eva Outlá.

“Máme za to, že tento akt měl za cíl upevnit pozici Miroslava Štráchala ve funkci starosty tím, že ho zbaví názorových oponentů z řad členů rady. A domníváme se, že důvody pro odvolání místostarosty a bývalých členů rady původní koalice PRO! Ústí a ANO 2011 na Střekově spočívají vlastně také ve snaze upevnit současnou „širokou koalici“ na ústeckém Magistrátě. Právě Miroslav Štráchal totiž drží svým hlasem jejich většinu 19 členů,” vysvětlila dále Eva Outlá.

„Je to škoda, ale dalo se to celé čekat“ komentuje nastalou situaci na Střekově bývalý místostarosta Jiří Němeček. Zároveň dodává, že dle jeho názoru bude destabilizace střekovského úřadu pokračovat: „Pan Štráchal se vůči zaměstnancům chová velmi arogantně a neuznává partnery pro diskusi.“

“Za největší úspěch považuji to, že se povedlo zavést pravidelnou diskusi s lidmi a spoluúčast střekovských obyvatel na rozhodování. V rámci konkrétního řešení nějakého problému jsme uspořádali debatu. Prostě víc hlav, víc ví,” glosuje Němeček. “V rámci těchto debat jsme řešili konkrétní problémy, jako třeba situaci s parkováním na Novosedlickém náměstí a v ulici Tolstého nebo přemnožená prasata v Brné. Oslovili jsme také místní spolky a SVJ k zapojení do kultivace veřejného prostoru.”

Za zásadní změnu oproti minulosti je možné považovat i výrazné oživení kulturních a volnočasových aktivit na Střekově (například „Box na nábřeží“ či „Šachy na ulici“) a také zintenzivnění údržby a obnovy zeleně (častější sekání střekovské náplavky, výsadby na dolním Střekově). Velmi slibně se rovněž vyvíjela jednání se společností Glencore (vlastnící někdejší Setuzu) o jejím zapojení do společenského dění na Střekově v duchu schichtovských tradic.

Mezi dlouhodobé cíle, jež začínali bývalí radní realizovat a které si i nyní zasluhují pozornost, patří zamýšlený Lesopark Malé Sedlo, Technopark v okolí Parní vodárny a Střekovského nádraží a rozpracovaná Vize rozvoje (turistického) potenciálu MO Střekov.

Kompletní přehled práce Jiřího Němečka za dobu jeho působení v pozici místostarosty najdete zde :

ČINNOST MÍSTOSTAROSTY ZA ROK 2015