Martin Hausenblas: Herna? Váš špatný soused

Podle toho, že je v Ústi nad Labem povoleno 106 heren s automaty, se zdá, že toto podnikání je to jediné, které v tuto dobu v našem městě vzkvétá. Mnoho lidí se ocitá v obtížné životní situaci, ze které, jak mají pocit, se mohou dostat pouze zásahem štěstěny. Sázka do loterie se jim pak jeví jako dobrý nápad. Bohužel se tito lidé velmi často dostanou do situace, ze které lze vybřednout jen velmi obtížně.

Jak vlastně město funguje? Co se děje, pokud z města odtéká bez užitku prostřednictvím hazardu 1.000.000.000 korun ročně? Představme si město jako vědro, do kterého svrchu přitékají peníze, které jeho občané získali jinde a utrácejí zde. Mimo mezd lidí, kteří zde žijí, ale nepracují, důchodů, dotací a dávek, se jedná také o útraty turistů a další prostředky odjinud. V této nádobě jsou ale bohužel díry, kterými peníze opět odtékají pryč. Těmi největšími jsou pak supermarkety vlastněné zahraničními společnostmi a v našem případě hazard. Čím více děr je ve vědru, tím rychleji všechny příchozí peníze odtékají pryč a město pak vysychá. Lidé nemají peníze a místní ekonomika chřadne. Čím více peněz zůstává ve městě a čím vícekrát se peníze předají z ruky do ruky mezi lidmi ve městě, tím větší blahobyt a prosperita ve městě je. Toto má každý dobrý správce města vědět a jeho snahou pak je, utěsňovat díry ve vědru a podporovat místní ekonomiku a soběstačnost.

Dám stranou katastrofální dopad supermarketů na zaměstnanost a životní úroveň ve městě, tam může pomoci jen důsledná změna myšlení každého z nás v okamžiku, kdy utrácíme své peníze. Dívat se, zda je utrácím „do“ svého města, nebo zda je posílám na druhou stranu zeměkoule.

Podívejme spíše na to, co způsobuje hazard. Do automatu padá až třetina sociálních dávek. Hazard devastuje ty nejchudší lidi v komunitě a stojí za obrovským množstvím lidských neštěstí. Zhruba 5% útraty v automatech pochází z drobné trestné činnosti. V Ústí jde o cca 50.000.000 Kč ročně. Ovšem k tomu, aby zloději prodejem toho, co odcizí, získali potřebné peníze, musí způsobit občanům škodu mnohonásobně vyšší. Jen si představte, kolik stojí ve sběrně okap, nebo víko kanálu a kolik stojí takový okap pořídit. Vykázáním hazardu z našeho města tedy nejen výrazně snížíme kriminalitu, ale taktéž zalepíme velikou díru v našem vědru a zvýšíme tím množství peněz ve městě. Důsledkem bude oživení poptávky po službách a výrobcích, což podpoří zaměstnanost. Při takovéto sumě prostředků můžeme odhadovat zhruba 2-4 tisíce pracovních míst.

Eliminace hazardu je první, zásadní, ne však poslední nutný krok pro ozdravení našeho města.

Martin Hausenblas