Kandidáti PRO! Ústí si odsouhlasili a podepisují etický kodex

Ústí nad Labem – kandidáti PRO! Ústí si odsouhlasili a podepisují etický kodex. Tento dokument podrobně upravuje zásady pro každého nominanta či nominantku na libovolnou veřejnou funkci.

„Etický kodex je jedním ze stěžejních dokumentů, pracovali jsme na něm velmi zodpovědně a bereme jej vážně“, uvedl Martin Hausenblas.

Podle etického kodexu si je člen PRO! Ústí plně vědom, že je zástupcem všech občanů města Ústí nad Labem a tuto funkci si zvolil dobrovolně a vážně, aby zastupoval zájmy občanů a města Ústí nad Labem. Slibem a svou ctí se člen PRO! Ústí zavazuje ke svědomité a důvěryhodné práci při výkonu veřejné funkce, kterou vykonává nestranně a nezávisle, v souladu s Ústavou a zákony České republiky. Při hlasování se řídí objektivně zjištěnými skutečnostmi, bez předsudků a zaujatosti, v souladu s právními předpisy. Etický kodex upravuje také střet zájmů a bezúhonnost, příjmy a výhody spojené s výkonem funkcí, vztah k úředníkům a občanům a také stanovuje postup, dojde-li k jeho porušení.

Lídr PRO! Ústí Martin Hausenblas na jednání s více než 40 kandidáty dne 5. září v restauraci U Vlka uvedl: „Kdybych se snad někdy nechal opít mocí, což už se stalo mnoha úctyhodným lidem, kopněte mne prosím do holeně, protože největší past, kterou si na sebe lídr může ušít, je obklopit se přitakávači a patolízaly.“

Kandidáti za PRO! Ústí mu slíbili, že na jeho i na společné kroky budou vždy pohlížet kriticky. Stejně tak budou žádat veřejnost o kritiku, protože jak uvedl David Daduč: „Jen náfuka a hlupák o své pravdě nikdy nepochybuje a naslouchá jen chvále.“

Etický kodex naleznete zde.

Kontakt:
Veronika Vendlová, zástupkyně tiskové mluvčí
t: 777 325 333
e-mail:: veronika.vendlova@gmail.com