Hromobití v odborných komisích Rady města

Hromobití se odehrálo v odborných komisích Rady města Ústí nad Labem. V rozporu s vlastním prohlášením však pučisté nedali nejsilnějšímu zastupitelskému klubu PRO!Ústí šanci, aby radě navrhlo své zástupce do jednotlivých komisí. Z komisí se navíc vytrácí odbornost.

„Čekal jsem obměnu komisí, ale způsob, jakým byla provedena, je přinejmenším neslušný. Oficiálně byl do každé komise jmenován zástupce PRO!Ústí, ale vybrán byl bez našeho vědomí a často dokonce bez vědomí dotyčné osoby. V některých případech si prostě vybrali odborníka z bývalé komise a svévolně ho označili za zástupce PRO!Ústí,“ komentoval změny lídr hnutí Martin Hausenblas.

V sociálně zdravotní komisi se tak jako zástupce PRO!Ústí objevila Mgr. Lenka Černá, která v předešlé sociální a školské komisi zastupovala hnutí ANO. Zaskočená je i členka kulturní komise Bc. Barbora Hyšková: „Já nemám v komisi podle zveřejněné smlouvy současného vedení města vlastně co dělat. Do předešlé komise jsem vstoupila jako nezávislý odborník a žádná strana mi nedala mandát ji zastupovat ani před tím, ani nyní.“

Nové vedení města se zavázalo, že „komise magistrátu budou sedmičlenné a bude v nich vždy po jednom zástupci každé strany nebo hnutí zvolených do zastupitelstva města Ústí nad Labem“. Dle PRO!Ústí tento přístup notně omezuje odbornost komisí jako poradního orgánu vedení města a stává se pro řadu politiků zdrojem odměn bez nutnosti vynaložit větší úsilí.

„Nejvíc mě mrzí, že byla rozpuštěna odborně obsazená komise územního plánování, která mohla pomoci koncepčnímu rozvoji města. Nově je v komisi převaha zástupců politických stran, čímž se vracíme k dřívějšímu standardu. Smyslem takových komisí není odborně radit vedení města, ale připravovat politické dohody. To je škoda, politické diskuse mají probíhat jinde,“ říká bývalý radní David Daduč. „Chystám se ale zítra ještě s několika architekty na schůzku s paní primátorkou. Pokusíme se ji přesvědčit, že by v komisi měla být převaha odborníků.“