Eva Outlá: Virtuální sanace pohledávek na Střekově?

(Aktualizováno 3. ledna, doplněna část zápisu ze zastupitelstva) Střekovské zastupitelstvo se kromě schválení rozpočtu na rok 2018 ještě vypořádalo s jedním kostlivcem. Vyřešily se pohledávky. Zastupitelé schválili odpis a vzali na vědomí promlčené pohledávky za 1,5 mil. Kč. To nejsou pohledávky nedobytné proto, že dlužník nemůže splácet, ale proto, že se nikdo nepokusil tyto pohledávky vůbec vymáhat. Byl kolem toho pěkný povyk (viz zpráva v Ústeckém deníku).

Odůvodnění, proč tomu tak bylo, od paní Lazarové by mohlo sloužit jako povedený vtip na Silvestra, kdyby to spíš nebylo k pláči. Je k zamyšlení, kdo je skutečným autorem níže uvedeného výroku:

„Bohužel jsme nestihli restrukturalizaci oddělení, které mělo v gesci vyměřování a vymáhání pohledávek za přestupky. Co jsme ovlivnit mohli, byla příjmová část rozpočtu v jiných kapitolách, kterými jsme mohli virtuálně tyto pohledávky sanovat, tedy využívání dotačních titulů, zmiňuje Lazarová.

Je na místě se ptát, co říká některým opozičním zastupitelům povinnost při správě cizího majetku, zda je normální hlasovat o odpisu pohledávky, ale neptat se, proč je pohledávka promlčená. Z diskuse, která probíhala k předloženému materiálu lze nabýt dojmu, že je přeci normální, že se pohledávky šmahem odepisují, tak na co dělat nějaká štráchy. Pro zajímavost, bývalá starostka paní Lazarová se zdržela hlasování a bývalý starosta Ing. Štráchal byl proti, navzdory tomu, že jim byl jako zastupitelům poprvé v historii předložen k projednání materiál, který obsahoval podrobnou analýzu popisující zdůvodnění problému včetně dvou právních stanovisek.

Paní Lazarová, pohledávky se virtuálně nesanují a již vůbec ne dotačními tituly. Je to majetek obce a státu a pro jeho správu platí jasná pravidla.

Příloha:
Ze zápisu ZMO Střekov ze 14. 12. 2017, část týkající se pohledávek